PROPOZÍCIE 8. ROČNÍK dm ŽENSKÝ BEH

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré

mesto, Mestská časť – Petržalka, Bratislavský maratón, o.z., Krajinská 37, 821 06 Bratislava

Termín: 14.09.2019

Miesto: Eurovea, nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava,Slovenská republika

Čas podujatia: 10:00 – 18:00 hod.

Štart behu: 

14:00 hod. – 4 km beh (štart a cieľ Eurovea)

16:00 hod. – 10 km beh (štart a cieľ Eurovea)

Beh mamy s dcérou

V rámci 4 km behu bude opäť vytvorená podkategória, „Beh mamy s dcérou“, ktorou by sme radi

podporili rodinnú súdržnosť a ešte viac previazali generačné puto medzi mamami a dcérami a

ocenili ich spoločný športový výkon. Sme zvedaví, či to budú mamy, ktoré k účasti na pretekoch

privedú svoje dcéry alebo naopak. BONUSOM od nás je zvýhodnené štartovné 24 Eur na

dvojicu.

Trať: dve disciplíny – 4 km a 10 km

Obe disciplíny budú štartovať vlnovým štartom tak, aby bol prebeh pre vás čo najkomfortnejší.

Ide nám najmä o bezpečnosť, plynulosť a dostatok miesta na trati. Presný rozsah jednotlivých

časových vĺn/koridorov zverejní organizátor pred štartom behu. Pri vypĺňaní registračného

formulára nezabudnite uviesť svoj predpokladaný čas disciplíny. Ďakujeme.

10 km – výsledný čas:   

do 50 minút (tempo do 5:00 min/km) – Balea – biela farba

50 – 55 minút (tempo od 5:00 do 5:30 min/km) – alverde – zelená farba

55 – 60 minút (tempo od 5:30 do 6:00 min/km) – trend IT UP – čierna farba

nad 60 minút (tempo nad 6:00 min/km) – Mivolis – modrá farba

4 km – výsledný čas:   

do 20 minút (tempo do 5:00 min/km) – Balea – biela farba

20 – 24 minút (tempo od 5:00 do 6:00 min/km) – alverde – zelená farba

24 – 28 minút (tempo od 6:00 do 7:00 min/km) – trend IT UP – čierna farba

nad 28 minút (tempo nad 7:00 min/km) – Mivolis – modrá farba

Hlavní funkcionári:             

Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič 

Hlavný rozhodca: Tomáš Willwéber

Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič   

Športový riaditeľ: Erik Baláž

Účastnícky limit: Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých

3500 prihlásených bežkýň s riadne zaplateným štartovným, 500 vstupov je vyhradených pre

partnerov podujatia a nejde do voľného predaja. Celkový účastnícky limit je 4 000 bežkýň. Za

riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku (resp. po zadaní

voucher kódu zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy mu systém pridelí

štartové číslo.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil, ale neuhradil

štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj

platbu (zadávať kód).

Prihlasovanie:   on-line a osobne

-  prostredníctvom  predpredaj.sk  a  bratislavamarathon.com

- osobne

vo štvrtok : 12.09.2019 od 12:00 do 19:00 hod. (Eurovea)

v piatok :  13.09.2019 od 12:00 do 19:00 hod. (Eurovea)

v sobotu : 14.09.2019 od 10:00 do 14:00 hod. (Eurovea)

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou

kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude

zaslaný potvrdzovací mail o platbe, Svoju registráciu si môžete skontrolovať v štartovej listine

priamo na stráne bratislavamarathon.com

Štartovné:             

14,- € prvých 2000 prihlásených bežkýň so zaplateným štartovným;

16,- € pre ďalšie prihlásené bežkyne so zaplateným štartovným;

24,- € pre dvojicu v rámci kategórie Beh mamy s dcérou v rámci 4 km behu.

Špeciálna cena štartovného počas jediného dňa – Medzinárodný deň žien (08.03.2019) – 12,-Eur

na osobu alebo 30,-Eur vrátane štartového trička, resp. 20,-Eur spolu na Beh mamy s dcérou

(56,-Eur vrátane 2ks štartových tričiek).

Časť výťažku zo štartovného spolu s príspevkami partnerov podujatia pôjde na dobudovanie

športovej časti vybraného športového ihriska v Bratislave v rámci 8. ročníka projektu dm šport

zóna. Viac informácií o projekte dm šport zóna a realizácii ihrísk v minulých rokoch nájdete na

web stránke podujatia. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.08.2019 má

pretekárka možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

Možnosti platenia štartovného:

-  alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhradyvám umožní  hneď si verifikovať

prihlásenie a platbu v zozname účastníkov

-  účastníkov v hotovosti alebo kartou

Kategórie a vekový limit:

Ženy:

- Ž39 – vek do 39 rokov  (rok narodenia 1980 – 2003/2005)

- Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

- Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

- Ž60 – vek 60 – 69 rokov (rok narodenia 1950 – 1959) 

- Ž70 – vek 70 a viac rokov (rok narodenia 1949 a skôr)

      Vyhlasovanie výsledkov:

- Ž absolútne poradie

- Ž39  – vek do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2003/2005)

- Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

- Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

- Ž60 – vek 60 – 69 rokov (rok narodenia 1950 – 1959)

- Ž70 – vek 70 a viac rokov (rok narodenia 1949 a skôr)

Upozornenie na vekový limit:

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 4 km je 14 rokov, t.j, ročník narodenia 2005

a skôr.

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 10 km je 16 rokov, t.j, ročník narodenia 2003

a skôr.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel – Eurovea, Bratislava 

(presné miesto bude upresnené spolu s technickou mapou podujatia):  

-vo štvrtok 12.09.2019 od 12:00 do 19:00 hod. 

– v piatok   13.09.2019 od 12:00 do 19:00 hod. 

– v sobotu   14.09.2019 od 10:00 do 14:00 hod. (najneskôr 2 hodiny pred štartom disciplíny)

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia a FB.

Štartový balík zahŕňa:       

- štartovú tašku s množstvom darčekov od partnerov podujatia,

- štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019),

- občerstvenie na trati (platí pre beh na 10 km),

- občerstvenie po dobehu do cieľa,

- medailu po dobehu do cieľa,

- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,

- možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

- možnosť využiť šatne na prezlečenie,

- možnosť odložiť si osobné veci v úschovni

Funkčné účastnícke tričko s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu

s on-line registráciou v cene 20 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred

samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný).

Pre viac informácií ohľadom rezervácie väčšieho počtu tričiek píšte na registracia@becool.sk.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace

s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú

zodpovednosť.

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť

štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po

dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke  sportsofttiming.sk   

a následne na  bratislavamarathon.com  . Pretekárky budú vo výsledkovej listine zaradené

v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo

 výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po

zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo

výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia

vedúceho rozhodcu.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať

na  bratislavamarathon.com

 

© 2017 dm drogerie markt, s. r. o.