PROPOZÍCIE

 

PROPOZÍCIE 12. ROČNÍK dm ŽENSKÝ BEH

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s Bratislavský maratón, o.z.

Spoluorganizátori:  Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestské časti Bratislava – Ružinov, Staré mesto a Petržalka

Termín: 21.09.2024

Miesto: Eurovea (Pribinova ulica), nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Čas podujatia: 09:30 - 18:00 hod.

Štart behu: 
09:30 hod. – 4 km beh + nordic walking (štart a cieľ Eurovea)
15:00 hod. – 10 km beh (štart a cieľ Eurovea)

Beh mamy s dcérou

V rámci 4 km behu bude opäť vytvorená podkategória, "Beh mamy s dcérou", ktorou by sme radi podporili rodinnú súdržnosť a ešte viac previazali generačné puto medzi mamami a dcérami a ocenili ich spoločný športový výkon. Sme zvedaví, či to budú mamy, ktoré k účasti na pretekoch privedú svoje dcéry alebo naopak. BONUSOM od nás je zvýhodnené štartovné 35 Eur na dvojicu.

Trať: dve disciplíny – 4 km a 10 km
Obe disciplíny budú štartovať vlnovým štartom tak, aby bol štart pre vás čo najkomfortnejší. Ide nám najmä o bezpečnosť, plynulosť a dostatok miesta na trati. Detailný rozsah jednotlivých časových vĺn/koridorov zverejní organizátor pred štartom behu. Počas vypĺňania registračného formulára si nezabudnite vybrať príslušnú štartovú vlnu podľa času svojej disciplíny. Koridor bude otvorený maximálne pre 800 účastníčiek. Ak bude niektorý z koridorov naplnený, prihláste sa do ďalšieho. Účastníčky „Nordic Walking“ žiadame zaradiť sa a nahlásiť sa na záver posledného koridoru s označením „E“, aby nedošlo počas pretekov ku kolízii s bežiacimi účastníčkami. Ďakujeme.

Štart každej vlny bude prebiehať až po dobehu poslednej bežkyne z vlny predchádzajúcej, preto je potrebné jednotlivé štartové časy brať ako predbežné. Skorší štart vlny ako je uvedený nebude
realizovaný. Odporúčame sa postaviť do štartového koridoru najneskôr 10 minút pred stanoveným časom štartu príslušnej vlny.

10 km – výsledný čas:

Štart 15:00
    A- do 55 minút (tempo do 5:30 min/km)
    B- 55 - 60 minút (tempo od 5:30 do 6:00 min/km)

Štart 15:15
    C- 60 - 65 minút (tempo od 6:00 do 6:30 min/km)
    D- nad 65 minút (tempo nad 6:30 min/km)

4 km – výsledný čas:

Štart 09:30 A - nad 30 minút (tempo nad 7:30 min/km)
Štart 10:15 B - 28 – 30 minút (tempo nad 7:00 - 7:30 min/km)
Štart 11:00 C - 26 - 28 minút (tempo od 6:30 do 7:00 min/km)
Štart 11:45 D - 24 - 26 minút (tempo od 6:00 do 6:30 min/km)
Štart 12:30 E - do 24 minút (tempo do 6:00 min/km)

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič 
Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič   
Športový riaditeľ: Tomáš Willwéber
Bezpečnostný manažér: Dag Bělák

Účastnícky limit: Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 5500 prihlásených bežkýň s riadne zaplateným štartovným, 500 vstupov je vyhradených pre partnerov
podujatia a nejde do voľného predaja. Celkový účastnícky limit je 6 000 bežkýň. Za riadne prihlásenú sa považuje účastníčka až po zaplatení štartovného poplatku (resp. po zadaní voucher kódu
zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy jej systém pridelí štartové číslo.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil, ale neuhradil štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu (zadávať kód).

Prihlasovanie: on-line a osobne v prípade, ak nebude naplnený účastnícky limit

 • on-line do 18.09.2024 do 18:00 prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.sk, dm-zenskybeh.sk
 • osobne
  vo štvrtok: 19.09.2024 od 12:00 do 19:00 hod. (Eurovea)
  v piatok: 20.09.2024 od 12:00 do 19:00 hod. (Eurovea)
  v sobotu:  21.09.2024 od 08:00 do 12:00 hod. (Eurovea)
  (najneskôr 2 hodiny pred štartom disciplíny)

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. Svoju registráciu si môžete skontrolovať v štartovej listine priamo na stráne bratislavamarathon.com

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
20,- €     pri zaplatení do 31.07.2024
25,- €     pri zaplatení od 01.08.2024 do 21.09.2024
35,- € pre dvojicu v rámci kategórie Beh mamy s dcérou v rámci 4 km behu.

Štartovné spoločne s funkčným športovým tričkom New Balance s grafikou podujatia:
45,- €     pri zaplatení do 31.07.2024
50,- €     pri zaplatení od 01.08.2024 do 21.09.2024

Cena účastníckeho trička na akcii bude 30,-Eur, pričom vybrať sa bude dať len z veľkostných skladieb, ktoré ostanú po skončení predpredaja pred akciou. Ak máte reálny záujem zakúpiť si účastnícke tričko, odporúčame vám to spraviť v predpredaji spoločne s kúpou štartovného, garantujeme vám výhodnejšiu sumu (o 5,-Eur lacnejšie), dostupnosť a presne vami vybranú veľkosť.

Časť výťažku zo štartovného spolu s príspevkami partnerov podujatia pôjde na vybudovanie športovej časti vybraného športového ihriska v Bratislave v rámci 12. ročníka projektu dm šport zóna. Viac informácií o projekte dm šport zóna a realizácii ihrísk v minulých rokoch nájdete na web stránke podujatia. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.08.2024 má pretekárka možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov v hotovosti alebo kartou

Kategórie a vekový limit:   

Ženy:

 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1985 – 2008/2012)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1975 – 1984)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1965 - 1974)
 • Ž60 - vek 60 - 69 rokov (rok narodenia 1955 - 1964)
 • Ž70 – vek 70 a viac rokov (rok narodenia 1954 a skôr)

Vyhlasovanie výsledkov:

 • Ž absolútne poradie
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1985 – 2008/2012)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1975 – 1984)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1965 - 1974)
 • Ž60 – vek 60 – 69 rokov (rok narodenia 1955 - 1964)
 • Ž70 – vek 70 a viacej rokov (rok narodenia 1954 a skôr)

Upozornenie na vekový limit:
Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 4 km je 12 rokov, t.j, ročník narodenia 2012 a skôr.

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 10 km je 16 rokov, t.j, ročník narodenia 2008 a skôr.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel – Eurovea, Bratislava (presné miesto bude upresnené spolu s technickou mapou podujatia):  

 • vo štvrtok 19.09.2024 od 12:00 do 19:00 hod. 
 • v piatok 20.09.2024 od 12:00 do 19:00 hod. 
 • v sobotu 21.09.2024 od 07:30 do 13:00 hod.
  (najneskôr 2 hodiny pred štartom disciplíny)

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia, FB a IG „bratislava marathon“, resp. vo FB evente „dm zensky beh 2024“.

Štartový set zahŕňa:       

 • štartový balíček s množstvom darčekov od partnerov podujatia,
 • štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a zaplatení štartového poplatku do 31.08.2024),
 • občerstvenie na trati behu (platí pre beh na 10 km),
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • medailu po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,
 • možnosť využiť aktivácie partnerov počas podujatia,

Všetky účastníčky si budú môcť zakúpiť eventové fotografie od nášho medzinárodného fotopartnera
spoločnosti getpica.com

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.sk. Pretekárky budú vo výsledkovej listine zaradené v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu príslušnej štartovej vlny po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.sk.

Kontakty:
telefón:  +421 904 404 638
e-mail: registracia@becool.sk


Vecné ceny: Prvé tri ženy v celkovom poradí v každej z disciplín, vrátane vekových kategórií, získajú vecné ceny. Vecnými cenami oceníme aj prvé tri ženy v celkovom poradí Nordic walking.

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa podľa technickej mapy podujatia.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. 

Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Ak to bude potrebné, organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre bežcov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Tešíme sa na Vás na najpôvabnejšom behu na Slovensku a ďakujeme vám za vašu podporu !!!

 

 

© 2024 dm drogerie markt, s. r. o.